اکوپل نیوز | ecopolnews

چطور سیگار الکترونیکی را ترک کنیم؟

چطور سیگار الکترونیکی را ترک کنیم؟

یک توصیه به افرادی که سیگار الکترونیکی می‌کشند این است که در طول دو تا چهار هفته به تدریج میزان نیکوتین مایع سیگار الکترونیکی خود را کاهش دهند تا به صفر درصد برسد.

فیلم
عکس
سیاسی
سیاسی
اقتصادی
موشک هایپرسونیک چیست؟
موشک هایپرسونیک چیست؟

جنگ‌افزار هایپرسونیک به جنگ‌افزاری می‌گویند که بتواند در سرعت برین‌صوتی، یعنی ۵ تا ۲۵ برابر سرعت صوت (حدود ۱٫۶ تا ۸ کیلومتر بر ثانیه) حرکت کند.

اقتصادی
اجتماعی
اجتماعی
بین الملل
الملل
ورزشی
ورزشی
فرهنگی
فرهنگی