کد خبر: ۱۰۰۸۴
۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۳
توسل به اجبار و خشونت برای باز گرداندن اعتصاب کنندگان به کار بدون توجه به خواسته‌های آنان و مقابله خشونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهر کنندگان را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است، تصریح کرد: آن‌ها از یکسو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونت‌بار، اصرار می‌ورزند و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه سایر کشور‌ها می‌پردازند.

به گزارش اکوپل نیوز، «ناصر کنعانی» در واکنش به رخداد‌ها و اجتماعات اعتراضی جاری در فرانسه گفت: ما تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت آمیز شهروندان این کشور است، به‌دقت دنبال می‌کنیم.

خشونت پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان را محکوم می‌کنیم

کنعانی افزود: توسل به اجبار و خشونت برای باز گرداندن اعتصاب کنندگان به کار بدون توجه به خواسته‌های آنان و مقابله خشونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهر کنندگان را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است، افزود: آن‌ها از یک‌سو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونت بار که پیشتر نیز در مقابله با تظاهرات جلیقه زرد‌ها و خشونت پلیس این کشور در درگیری‌های نژادی سابقه داشته، اصرار می‌ورزند و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه سایر کشور‌ها می‌پردازند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر