صفحه نخست - بین الملل

اخبار بین الملل
تلاش یک شرکت هلندی برای تولید جنین در فضا

تلاش یک شرکت هلندی برای تولید جنین در فضا

پژوهشگران هنوز نمی‌توانند بگویند چه زمانی برای انسان داشتن تماس جنسی در فضا ممکن خواهد شد، اما این کارآفرین هلندی مطمئن است حتما شاهد موفقیت پروژه تولد انسان در فضا خواهد بود.

کیفیت زندگی در کدام شهر اروپا بیشتر است؟

کیفیت زندگی در کدام شهر اروپا بیشتر است؟

شهر آمرسفورت در هلند به عنوان شهر اروپایی سال انتخاب شد. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.