صفحه نخست - سیاسی

اخبار سیاسی
اپلیکیشن ۷۸۰ هک شد

اپلیکیشن ۷۸۰ هک شد

در شامگاه پنجشنبه ۹ شهریور، کاربران زیادی تصویری از پیام اپلیکیشن «هف‌هشتاد» به اشتراک گذاشتند که در آن شعار‌های ساختارشکنانه نوشته شده بود.