صفحه نخست - اقتصادی

اخبار اقتصادی
چگونه «چک دیجیتال» بگیریم؟

چگونه «چک دیجیتال» بگیریم؟

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیاز‌های دریافت و صدور چک دیجیتال است.