صفحه نخست - اقتصادی

اخبار اقتصادی
نحوه دریافت ارز اربعین

نحوه دریافت ارز اربعین

فروش ارز (اسکناس) به زائرین اربعین حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر و با نرخ فروش اسکناس ETS (سامانه سنا) است و معادل تومانی آن حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.

شرایط جذب سرمایه گذار خارجی مشخص شد

شرایط جذب سرمایه گذار خارجی مشخص شد

دولت مجاز است به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی کرده اقدام کنند.

گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک

گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشور‌های جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانـه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، رد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تلقی می‌شوند.