کد خبر: ۱۰۶۸۴
۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳
بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشور‌های جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانـه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، رد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تلقی می‌شوند.

اکوپل نیوز - مریم السادات موسوی؛ سالروز حمایت از صنایع کوچک (۲۱ مرداد) بهانه‌ای است برای قدردانی و تجلیل از دستاورد‌های ارزشمند این صنایع در توسعه شغل و نوآوری در کشور، شایسته است صنایع کوچک در سالروز خود توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف نمایند. تا آگاهی در مورد اهمیت این صنایع، چالش‌های پیش روی آن‌ها و راهکار‌های حمایت دولت صورت پذیرد. خاستگاه این روز را می‌توان به شناخت روزافزون نقش محوری صنایع کوچک در شکل دادن به اقتصاد‌های ملی ردیابی کرد.

گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک

بخش صنعت یکی از بخش‌های تأثیرگذار بر بهبود شاخص‌های عملکردی اقتصاد و همچنین یکی از عرصه های مهم برای فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود. در این میان کسب وکار‌های کوچک و متوسط موتور رشد اقتصادی هستند؛ زیرا ضمن ایجاد «اشتغال»، رقابت را تحریک می‌کنند و «نوآوری» و «سرریز دانش» را ارتقاء می‌دهند که در نهایت موجب رشد اقتصادی را در جامعه می‌شوند.

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشور‌های جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانـه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، رد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تلقی می‌شوند. از طرف دیگر شرکت‌های کوچک با ایجاد فرصت‌های شغلی، به ویژه برای گروه‌های آسیب پذیر مانند زنان، جوانان و جوامع حاشیه نشین، نقش مهمی در ارتقاء رشد اقتصادی فراگیر دارند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط منفرد، اغلب اوقات توانایی استفاده از توان بالقوه خلق نوآوری خود برای دستیابی به فرصت‌های موجود در بازار را ندارند، یکی از راهکار‌های اساسی که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه برای حل چنین چالشی به کار گرفته اند، شبکه سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در نتیجه آن بنگاه‌ها قادر به حل مشکلات مربوط به اندازه سازمان و بهبود وضعیت رقابتی خود خواهند بود و در عین حال توان نوآوری آن‌ها نیز حفظ خواهد شد.

دولت می‌بایست هم افزایی میان بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه‌های توسعه فناوری و نوآوری و به طور کلی تحقیق و توسعه ایجاد نماید تا با این امر موجب کاهش هزینه‌های تمام شده این بنگاه‌ها و افزایش توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه آن‌ها به شکل قابل توجهی شود.

همچنین استفاده از سیستم‌ها و روش‌های آموزشی نیرو‌های فنی و تخصصی جهت کمک به صنایع کوچک به منظور شناخت تکنولوژی مناسب و سیستم‌های پیشرفته طراحی، تولید و تحقیقاتی، از مؤلفه‌های مؤثر در بهرهوری صنایع کارگاهی است. صاحبان رسانه نیز با برجسته کردن سناریو موفقیت کارآفرینان صنایع کوچک، صاحبان مشاغل توانا را تشویق میکنند تا اهداف خود را دنبال کنند.

* دکتری اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر