کد خبر: ۱۰۶۹۳
۰۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
احکام و قوانین اسلامی، به دنبال رشد مادی و معنوی جامعه انسانی بوده است. از نگاه اسلام، بزرگترین نعمت سلامت جسم است.

اکوپل نیوز - مریم السادات موسوی؛ تلاش بشر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها از دوران پیش از باستان وجود داشته است و در دوران باستان نیز در کنار مذهب و گاه به عنوان بخشی از آن مطرح بوده است.

احکام و قوانین اسلامی، به دنبال رشد مادی و معنوی جامعه انسانی بوده است. از نگاه اسلام، بزرگترین نعمت سلامت جسم است.

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند: «العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان» در این حدیث، علم به علم ابدان و علم ادیان تقسیم شده است. جالب توجه است که علم اَبدان، مقدّم بر علم ادیان ذکر شده؛ و این موضوع اشاره بر مثل معروف دارد که بیان می کند عقل سالم، در بدن سالم است. وقتی بدن سالم باشد، انسان تفکر صحیحی خواهد داشت و با کمک عقل، شناخت واقعی نسبت به دین به دست می آورد.

از نگاه اسلام، بزرگترین نعمت سلامت جسم است

جامعه پزشکان به دلیل مسئولیت خطیر نگهداری سلامت جسم و روان جامعه گنجینه گرانقدر هستند لذا ارتقاء و پیشرفت آنها موجب افزایش سلامت جامعه و در نهایت تفکر صحیح جامعه می گردد.

در این راستا سیاست های مالی دولت باید بگونه¬ای باشد که قشر پزشکان جوان انگیزه کار کردن و تشکیل خانواده را از دست ندهند همانگونه که افزایش تعرفه آن ها کمتر از تورم است، مالیاتی که از جامعه پزشکان اخذ می شود کمتر از نرخ تورم باشد. پزشکان می بایست فقط دغدغه سلامتی جامعه را به دوش بکشند و مشکل تأمین معاش خود و خانواده خود را نداشته باشند.

حسب سامانه آمار سازمان نظام پزشکی ایران ۳۴۸، ۳۵۰ نفر عضو خانواده پزشکی ایران بوده که از این تعداد ۴۷.۷ دکتری حرفه ای دارند و درصد زیادی از این طبقه جوانان فرهیخنه جامعه می باشند که نیاز به حمایت و تدابیر دولت دارند.

طبق بررسی های به عمل آمده چالش‌های پیش روی جامعه پزشکی به شرح ذیل می باشند که در راستای حل این مشکلات باید تدابیری اتخاذ گردد:

• مشکلات اشتغال جوانپزشکان و نگاهداشت نیروی انسانی توانمند کشور
• جلوگیری از مهاجرت پزشکان توانای کشور
• افزایش تعرفه های پزشکان همسان تورم همگام با کاهش پرداختی از جیب مردم
• حفظ کیفیت آموزش پزشکی
• ارتقاء اخلاق پزشکی جهت ارائه خدمت به جامعه اسلامی
• انتقال علوم از سمت نظام پزشکی به مردم جهت پیشگیری از بیماری ها و افزایش فرهنگ سلامت جامعه
• حل مشکل توزیع نیروی انسانی بین مناطق برخوردار و محروم
• برپایی کرسی‌های نظریه پردازی جهت نوآوری در علوم

و اما از طرفی دیگر، یکی از راهکارهـای ارتقـای کیفیـت خـدمات بهداشتی درمـانی، بررسی دیدگاههای گیرندگان خدمات است. نظرات این گروه به عنوان مهمترین گروه ذی نفع می‌توانـد در رفـع مـشکلات موجـود و ارتقـای برنامـههـای جـاری و نهایتـاً ارتقـای نظـام سـلامت نقـش ارزشمندی ایفا نماید. با این دیدگاه، مردم بـه عنـوان مـشتریان خدمات، نه فقط به بیان رضایت یا عدم رضـایتمندی خـود از نـوع و نحوه خدمات نظام سلامت مـی پردازنـد، بلکـه قادرنـد بـا ارزشـیابی برنامه ها و یا در سطح کلان، نظام ارائه خـدمات بهداشـتی درمـانی، نقش ارزشمندی در مهندسی مجدد فرآیند‌ها ایفا نمایند.

یکم شهریور ماه زادروز ولادت حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و نیز روز پزشک را به تمامی اساتید گرانقدر، پزشکان عزیز، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر