کد خبر: ۱۰۸۸۲
۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۸
در سال گذشته ۶۱۷ هزار و ۸۸۸کیلوگرم انواع زرشک به ارزش ۶۳۱ هزار ۴۶۲ دلار به ۲۸ کشور جهان صادر شد که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۱ درصدی داشته است.

در سال گذشته ۶۱۷ هزار و ۸۸۸کیلوگرم انواع زرشک به ارزش ۶۳۱ هزار ۴۶۲ دلار به ۲۸ کشور جهان صادر شد که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی در وزن و چهار درصدی در ارزش همراه بوده است.

به گزارش دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازرگانی، زرشک یکی از محصولات مزیت دار تولید ایران است که با وجود مصرف بیشتر تولید در داخل، صادرات آن یکی از ارکان تولید بیشتر، رقبت کشاورزان شرق کشور به کشت و ارزآوری از طریق تجار برای کشور است.

زرشک ایران به ۲۸ کشور جهان صادر شد

از کل میزان زرشک صادراتی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ هزار و ۱۲۱ کیلوگرم زرشک بی دانه به ارزش ۴۲۳ هزار و ۶۶۱ دلار به ۲۳ کشور صادر و ۱۶۶ هزار و ۱۰۴ کیلوگرم زرشک دانه دار به ارزش ۱۷۵ هزار و ۵۱۲ دلار به ۱۹ کشور صادر شده است که با در نظر گرفتن خریداران مشترک در دو بخش صادرات زرشک به ۲۸ کشور صورت گرفته است.

مقاصد ۲۲ گانه صادراتی زرشک بی دانه عبارتند از:

ترکیه ۱۲۵۸۲۴ کیلوگرم به ارزش ۱۱۲۹۰۹دلار، امارات ۸۲۱۳۴ کیلوگرم به ارزش ۸۲۹۴۰ دلار، قزاقستان ۶۶۶۷۷ کیلوگرم به ارزش ۶۲۰۱۱ دلار، عراق با ۳۳۹۱۰ کیلوگرم به ارزش ۳۲۹۷۵ دلار، آلمان با ۲۱۷۸۸ کیلوگرم به ارزش ۲۵۱۹۸ دلار، روسیه با ۲۶۴۹۰ کیلوگرم به ارزش ۲۳۸۰۳ دلار، بحرین ۱۲۱۶۲ کیلوگرم به ارزش ۲۰۵۸۹ دلار، گرجستان با ۶۶۱۲ کیلوگرم به ارزش ۱۱۶۸۹ دلار، قطر ۱۱۵۰۰ کیلوگرم به ارزش ۱۰۶۸۹ دلار، آذربایجان ۱۱۷۱۰ کیلوگرم به ارزش ۱۰۵۳۸ دلار، کویت با ۶۰۵۰ کیلوگرم به ارزش ۸۱۳۰ دلار، استرالیا ۲۹۶۱ کیلوگرم به ارزش ۵۶۱۳ دلار، انگلستان ۱۹۰۰ کیلوگرم به ارزش ۳۶۶۵ دلار، افغانستان ۲۲۴۰ کیلوگرم به ارزش ۲۸۹۲ دلار، کانادا ۳۰۰۹ کیلوگرم به ارزش ۲۷۰۹ دلار، سوییس ۱۴۶۳ کیلوگرم ۲۰۸۶ دلار، اتریش ۵۹۵ کیلوگرم به ارزش ۱۸۰۰ دلار، ارمنستان ۱۲۰۵ کیلوگرم به ارزش ۱۱۹۵ دلار، آلبانی ۱۰۰۰ کیلوگرم به ارزش ۹۰۰ دلار، سوئد ۲۴۱ کیلوگرم به ارزش ۶۸۵ دلار، فرانسه ۶۰۰ کیلوگرم به ارزش ۶۰۰ دلار و عمان با ۵۰ کیلوگرم به ارزش ۴۵ دلار

مقاصد ۱۹ گانه صادرات زرشک با دانه عبارتند از:

ترکیه با ۷۳۱۹۰ کیلوگرم به ارزش ۶۶۷۹۸ دلار، امارات ۳۰۱۹۵ کیلوگرم به ارزش ۲۶۹۱۷ دلار، لهستان ۴۸۷۶ به ارزش ۲۴۳۸۰ دلار، روسیه ۱۵۳۳۰ کیلوگرم به ارزش ۱۳۷۳۳ دلار، کویت ۸۰۶۷ کیلوگرم به ارزش ۱۱۵۱۰ دلار، عراق ۱۰۱۴۳ کیلوگرم به ارزش ۹۲۳۷ دلار، قزاقستان ۶۲۱۰ کیلوگرم به ارزش ۵۵۶۰ دلار، قطر ۵۰۴۰ کیلوگرم ۴۵۳۷ دلار، بلژیک ۴۰۵۰ کیلوگرم به ارزش ۴۰۵۰ دلار، آلمان ۲۶۲۷ کیلوگرم به ارزش ۲۷۴۷ دلار، لبنان ۳۰۳۰ کیلوگرم به ارزش ۲۷۱۰ دلار، گرجستان ۹۶۰ کیلوگرم به ارزش ۸۶۱ دلار، آذربایجان ۹۲۰ کیلوگرم با ارزش ۸۳۰ دلار، استرالیا ۹۰۰ کیلوگرم به ارزش ۸۰۶ دلار، نیوزیلند ۱۵۵ کیلوگرم به ارزش ۴۶۵ دلار، ارمنستان ۱۵۰ کیلوگرم به ارزش ۱۳۵ دلار، یونان ۱۴۶ کیلوگرم به ارزش ۱۳۲ دلار، اردن ۱۰۰ کیلوگرم به ارزش ۹۰ دلار و کانادا ۱۵ کیلوگرم به ارزش ۱۴ دلار.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ هم ۲۰۸۰۵۸ کیلوگرم انواع زرشک به ارزش ۲۲۷۴۹۳ دلار صادر شد که ۱۹۵۴۵۵ کیلوگرم آن به ارزش ۱۹۹۴۷۲ دلار آن بی دانه و ۱۲۶۰۳ کیلوگرم آن به ارزش ۲۸۰۲۱ دانه دار بود.

پاکستان مقصد اول صادرات انار تازه

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱هزار و ۲۸۵ تن انار تازه به ارزش هشت میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۱۶ دلار به ۲۱ کشور صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی در وزن و ۱۲ درصدی در ارزش داشته است.

پاکستان با خرید هشت هزار و ۶۶ تن به ارزش سه میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۰۹ دلار مقصد اول صادرات انار ایران بود و بعد از آن عراق با خرید سه هزار و ۳۱۳ تن به ارزش یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۹۸ دلار، ارمنستان با چهار هزار و ۹۲۲ تن به ارزش یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۵۶۰ دلار، ترکمنستان با دو هزار و ۱۴۳ تن به ارزش ۹۶۴ هزار و ۹۷ دلار، افغانستان با هزار و ۶۸ تن به ارزش ۴۷۲ هزار و ۴۶۶ دلار، کره جنوبی با ۴۹۸ تن به ارزش ۲۲۴ هزار و ۱۴۵ دلار، روسیه با ۴۱۶ تن به ارزش ۲۱۲ هزار و ۹۹۲ دلار، قطر با ۲۵۷ تن به ارزش ۱۱۹ هزار و ۸۷ دلار، امارات با ۲۱۶ تن به ارزش ۹۸ هزار و ۷۰۴ دلار و بلاروس با ۹۶ تن به ارزش ۴۳ هزار و ۵۲۴ دلار به ترتیب در جایگاه دوم تا دهم مقاصد صادراتی انار ایران در سال ۱۴۰۱ بودند.

عمان با ۷۴.۳ تن به ارزش ۳۳ هزار و ۷۰۲ دلار، هلند با ۶۰ تن به ارزش ۲۷ هزار و ۲۰ دلار، گرجستان با ۵۹.۲ تن به ارزش ۲۶ هزار و ۶۴۴ دلار، مالزی با ۳۰.۲ تن به ارزش ۱۳ هزار و ۵۸۳ دلار، کانادا با ۲۲ تن به ارزش ۹ هزار و ۱۹۴ دلار، کویت با ۹ تن به ارزش هفت هزار و ۳۲۰ دلار، سریلانکا با ۱۳.۵ تن به ارزش ۶ هزار و ۶۶ دلار، قزاقستان با ۱۲.۷ تن به ارزش پنج هزار و ۶۶۸ دلار، آلمان با ۶.۵ تن به ارزش دو هزار و ۹۳۹ دلار، سوئد با ۷۳۲ کیلوگرم به ارزش ۷۳۲ دلار و بحرین با ۶۹۰ کیلوگرم به ارزش ۵۶۷ دلار مقاصد یازدهم تا بیست و یکم انار صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱ بودند.

گفتنی است در ۶ ماهه نخست امسال هم ۳۴۷ تن انار به ارزش ۱۵۴ هزار و ۹۱۱ دلار به ترتیب به ۶ کشور عراق، پاکستان، کویت، ترکمنستان، امارات و عمان صادر شد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر