کد خبر: ۱۰۹۵۳
۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۴
شهر آمرسفورت در هلند به عنوان شهر اروپایی سال انتخاب شد. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جایزه شهر اروپایی سال یک جایزه حرفه‌ای بین‌المللی است که براساس طرح شهری، تفاوت‌ها در واحد‌های مسکونی و ارتباط بین محله‌های مختلف شهر اهداء می‌شود. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش یورونیوز؛ آکادمی زندگی شهری اعلام کرد که شهر آمرسفورت در هلند به عنوان شهر اروپایی سال انتخاب شده است.

هیات داوران این آکادمی در لندن از کیفیت زندگی، پشرو بودن آمرسفورت در زمینه برنامه‌ریزی شهری و نوگرایی در عین حفظ هویت و میراث شهر ستایش کرده‌اند.

کیفیت زندگی ساکنان در کدام شهر بیشتر است؟

جایزه شهر اروپایی سال یک جایزه حرفه‌ای بین‌المللی است که براساس طرح شهری، تفاوت‌ها در واحد‌های مسکونی و ارتباط بین محله‌های مختلف شهر اهداء می‌شود. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جایزه شهر اروپایی سال یک جایزه حرفه‌ای بین‌المللی است که براساس طرح شهری، تفاوت‌ها در واحد‌های مسکونی و ارتباط بین محله‌های مختلف شهر اهداء می‌شود. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آکادمی زندگی شهری اعلام کرد که شهر آمرسفورت در هلند به عنوان شهر اروپایی سال انتخاب شده است.

هیات داوران این آکادمی در لندن از کیفیت زندگی، پشرو بودن آمرسفورت در زمینه برنامه‌ریزی شهری و نوگرایی در عین حفظ هویت و میراث شهر ستایش کرده‌اند.

جایزه شهر اروپایی سال یک جایزه حرفه‌ای بین‌المللی است که براساس طرح شهری، تفاوت‌ها در واحد‌های مسکونی و ارتباط بین محله‌های مختلف شهر اهداء می‌شود. کیفیت توسعه شهری، مدیریت شهری و میزان پایدار بودن توسعه شهری برای اهدای این جایزه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر