کد خبر: ۵۱۱۳
۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۸
اوراق صکوک از ابزار‌های تامین مالی مورد استفاده در کشور‌های اسلامی است که بر اساس اصول و مبانی مورد تایید اسلام طراحی شده است.

شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و‌ اعتبار در راستای اجرای بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دایمی، با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی کشور در بازار سرمایه با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و پس از اخذ موافقت این بانک موافقت کرد.

گفتنی است، اوراق صکوک از ابزار‌های تامین مالی مورد استفاده در کشور‌های اسلامی است که بر اساس اصول و مبانی مورد تایید اسلام طراحی شده است. مالکیت مشاع در یک یا چند دارایی و منافع حاصل از آن، مهم‌ترین ویژگی این اوراق به شمار می‌رود.

شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکی موافقت کرد

بر این اساس، صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازار‌های مالی هستند که بر پایه یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

این اوراق نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه (در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند) سودآوری داشته باشد.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر