کد خبر: ۷۹۳۹
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳
سازمان امور مالیاتی کشور در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای مودیان بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال‎های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خبر داد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای مودیان بابت عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است.

وی اظهار داشت: مطابق قانون اظهارنامه برآوردی برای سه گروه از مودیان تولید خواهد شد. نخست، صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام، لیکن مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده اند. دوم، تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آن‌ها برای عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نمی‌باشد. (عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد)؛ و سوم، تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند.

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای برخی از مودیان

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی، به اطلاعات فعالیت اقتصادی مودیان دست یافته است، لذا در صورت عدم ارایه اظهارنامه از سوی مودیان، این سازمان قادر به تولید اظهارنامه برآوردی براساس قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم برای آن‌ها می‌باشد.

وی افزود: همچنین در صورت عدم تطابق اطلاعات ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی با اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، مودیان مذکور به عنوان مودیان دارای ریسک بالا، شناسایی و اظهارنامه آن‌ها برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مستوفی یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰، مودیان محترم مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

وی ادامه داد: در صورتی که اظهارنامه مالیاتی وفق مقررات مربوطه و براساس اطلاعات واقعی فعالیت مودیان، تنظیم و در موعد مقرر ارایه شود، اظهارنامه ابرازی بدون رسیدگی مورد قبول سازمان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشت: در صورتیکه مودیان محترم مالیاتی به برگ تشخیص صادره در اجرای تولید اظهارنامه برآوردی معترض باشند، اعتراض آن‌ها در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوطه، همزمان با تسلیم اعتراض اقدام نمایند.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر